Akadálymentesítés

Kedvezményezett

„BME és a Regionális Vízművek a szennyvíziszap hasznosításáért” Konzorcium

Dunántúli Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorcium vezető

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara – Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, konzorciumi tag

Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi tag

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi tag

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi tag

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, konzorciumi tag

 

A projekt címe

Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízműben fejlesztési projekt előkészítése

A projekt azonosító száma

KEOP-7.9.0/12-2014-0001

A projekt összköltsége

970 000 000 Ft

Támogatás összege

970 000 000 Ft

Támogatás mértéke

100%

Projekt-előkészítés kezdete és vége

2015.03.31-2015.12.31.

A Megújuló energiaforrások

A szennyvíziszap ártalmatlanításának és energetikai hasznosításának egyik elismert és támogatott alternatívája a rothasztással előállított biogáz.

Magyarországon 2015-re megközelítőleg 90 %-os csatornázottság mellett becslések szerint mintegy 300.000 tonna szárazanyag tartalmú szennyvíziszap kezelésére lehet számítani, amelyből közel 60 millió Nm3 biogáz állítható elő évente. Biogáz termeléssel a szennyvíztisztító telepek elektromos energia igényének, kisebb telepeken 50-80%-a, a nagyobb telepeken akár 100%-a is megtermelhető.

Ilyen jelentős mennyiségű biogáz kogenerációs hasznosításával (hő és villamos áram együttes termelésével) évente 135 millió kWh elektromos áram és 11 millió kWh hőenergia állítható elő.

A tervezett projekt összhangban van a Vízstratégia 5.3. számú „Települések vízgazdálkodása” című fejezetben megfogalmazott célkitűzésével, amely szerint a tisztított szennyvizet lehetőség szerint újra kell hasznosítani a környezet legkisebb mértékű terhelésével. Hasonló módon, a szennyvíztisztító telepekről kikerülő iszap hasznosításáról is gondoskodni kell és új, térségi típusú együttműködéseket kell kialakítani. Az iszapok energetikai hasznosításának elősegítése érdekében kötelező jelleggel elő kell írni a 25.000 LE feletti szennyezőanyag-terheléssel rendelkező szennyvíztisztító telepeknél a biogáz előállítását és annak hasznosítását.

A projekt célja

A projekt célja a szennyvíztisztítási üzemeltetési területek energetikai hatékonyságának növelése, fő eleme a projekt keretében kiválasztott szennyvíztisztító telepek rothasztásos iszapkezelésének és biogáz hasznosításának megteremtése.

A projekt megvalósításával lehetőség nyílik a biogáz hasznosítással ellátandó szennyvíztisztító telepek elektromos energia igényének, mintegy 50-100%-ban biogázból termelt villamos energiával történő lefedésére. Ennek köszönhetően a szennyvíztisztító telepek üzemeltetési költségének a legnagyobb tételét képező elektromos energia-költség jelentős csökkenéséhez vezet.

A kiépítendő rothasztásos iszapkezeléssel rendelkező telepeken megteremtődne továbbá a külső magas szervesanyag tartalmú hulladékok fogadásának a lehetősége, amely tovább növeli a kiválasztott telepek biogáz és elektromos energia termelését.

A projekt hasznossága

A szennyvíztelepek energetikai racionalizálásával az alábbi főbb hatások érhetők el a környezetvédelem tekintetében: A tervezett beruházások a szennyvíztelepek alábbi költségeinek csökkenését eredményezi: A tervezett fejlesztés megvalósítása eredményeként csökkenő fenntartási költségekből eredő megtakarítás pedig, érvényesítésre kerül a regionális vízművek ügyfelei felé alkalmazott szolgáltatási díjakban.

A projekt keretében tervezett tevékenységek

A regionális vízműveket egyesítő konzorcium a Budapesti Műszaki Egyetem vezetésével egy olyan projekt-előkészítést valósít meg, melyben megtervezésre és előkészítésre kerülne a konzorciumban szereplő regionális vízművek üzemeltetési területein található összesen 10 db közepes méretű szennyvíztisztító telep fejlesztése. Az öt regionális vízmű üzemeltetési területét lefedő iszapkezelési koncepció: Fejlesztési terv készítése az öt regionális vízmű szennyvíztelepeire elhelyezendő biogáz üzemek megvalósíthatóságának részletes vizsgálatára:

Kapcsolat

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

06 1 / 463-1530

info@vkkt.bme.hu